จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
facebook   twiter

จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564/1
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key beca4b37-2a33-474a-9d7a-2de8bedf296c
Groups การศึกษา
Tags การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date August 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เนตรนภา สารสร้อย
Contact Email netnapa@nan2.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : February 12, 2024  
json csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
Last update dataset : February 12, 2024  
xls