ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค

หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th

Data source cannot be displayed.
ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2e4148d2-c746-4bd4-ae87-441c5b75dd0c
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ฝนอำเภอ อุตุนิยมวิทยา
Visibility Public
Dataset create date January 13, 2021
Maintain date March 8, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
Contact Email observation@metnet.tmd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น. จากสถานีทั่วประเทศ...
Last update dataset : March 12, 2024  
api
ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info_service@tmd.mail.go.th
Last update dataset : March 8, 2024  
api
ช้อมูลผลการตรวจวัดลักษณะอากาศราย 3 ชั่วโมงทุกสถานี ซึ่งเป็นการตรวจวัดโดยเจ้าหน้าที่ เวลาตรวจวัด ประกอบด้วย 0100 0400 0700 1000 1300 1600 1900 2200 น. แสดงข้อมูลทุกสถานี(122-125...
Last update dataset : March 8, 2024  
api