ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fe12dace-4b2f-4a72-adba-34182244995e
Tags ลานกีฬา
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
Contact Email khlongtoei.district@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage หมู่บ้าน
Data Source ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dkt_5ece2c3aa0e46
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  สถานที่ตั้งลานกีฬาในกรุงเทพมหานคร
  Last update dataset : October 7, 2023  
  zip application/gml+xml rdf
  ข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร
  Last update dataset : October 7, 2023  
  csv rdf
  ข้อมูล ลานกีฬา ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
  Last update dataset : October 7, 2023  
  csv xlsx