จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
facebook   twiter

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ปีการศึกษา 2564/1
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6addaa5d-43ef-47da-a756-24cca8397eaa
Groups การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date August 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เนตรนภา สารสร้อย
Contact Email netnapa@nan2.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show