ข้อมูลพิกัดสินค้าประมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

ข้อมูลพิกัดสินค้าประมงในระบบ Fisheries Single Window กรมประมง รหัสสินค้าประมงของกรมประมง ได้แก่ สินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ สินค้าอาหารสัตวฺน้ำ และสินค้าวัตถุอันตราย มีรูปแบบรหัสพิกัดสินค้าประมง 10 หลัก สำหรับพิกัดสินค้าประมงกับพิกัดสินค้ากรมศุลกากร สามารถนำไปใช้งานได้เลยเนื่องจากระบบ FSW ได้ Mapping พิกัดสินค้าประมงกับพิกัดสินค้ากรมศุลกากร ไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้เข้าใช้ระบบระบุข้อมูลพิกัดสินค้าประมง ระบบจะทำการดึงข้อมูลพิกัดสินค้ากรมศุลกากรขึ้นมาแสดงให้ด้วย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัดสินค้าประมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4f8ddb3f-51c7-4ae9-bce2-561cf280b858
Groups การเกษตร
Tags Fi Goods Harmonization Harmonize Restricted System
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2015
Maintain date January 3, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ เเละปัจจัยการผลิต (กรป.)
Contact Email fsw1900@hotmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2022-07-01
High Value Dataset No Show