โรงเรียนสอนขับรถ ปี 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โรงเรียนสอนขับรถ ปี 2563
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
โรงเรียนสอนขับรถ ปี 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6b6c535e-58e8-49b3-89ea-66707668934b
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags สอนขับรถ โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date July 23, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ทุกวิชาเทียบกับใช้ร่วมกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท....
Last update dataset : March 29, 2024  
xlsx
เอกสารแสดงรายชื่อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบ School Health Hero สำหรับโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2567
Last update dataset : March 12, 2024  
csv