สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้า จากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้า จากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ

Data source cannot be displayed.
สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้า จากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key b4b8f64e-f5e3-460d-bfba-c7c6917bcbda
Tags กรมการขนส่งทางราง กรมราง รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าในเมือง สถิติ เหตุขัดข้อง เหตุุล่าช้า
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต
Contact Email rrd_il@drt.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Data Source รายงานเหตุขัดข้องจากหน่วยงานผู้ให้บริการผ่าน application line
Data Format
 • CSV
 • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2022-11-24
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) ครั้ง
  Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
  High Value Dataset No Show
  Related
  สถิติคดีปกครองของศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ศาลปกครอง
  Last update dataset : September 13, 2023  
  csv
  สถิติปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกรายสถานี
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xls
  สรุปสถิติการให้บริการรถไฟฟ้า จำนวนเที่ยววิ่ง และอุบัติการณ์
  Last update dataset : September 12, 2023  
  xlsx csv