จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม)
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ (สะสม)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f44d92de-37fe-49dc-802e-58be5cb7f144
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ มี 4 ชนิด ดังนี้ ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับรถที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน...
Last update dataset : June 4, 2023  
csv