โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - Open Government Data of Thailand

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565

Organizations : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สะสมตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key df648834-3dba-4bc5-866e-a23aee31fe51
Tags
กองทุน กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม โครงการ
Visibility Public
Dataset create date May 31, 2024
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มบริหารกองทุน
Contact Email socialfund@dsdw.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ฐานข้อมูลระบบการยื่นโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
Data Format XLS/XLSX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
Created date 2024-05-31
Last updated date 2024-05-31
High Value Dataset No Show

Related

ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Last update dataset : July 15, 2024
.. XLSX
คู่มือฝายต้นน้ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

Last update dataset : July 15, 2024
.. PDF