สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Rating
Organizations : กรมการกงสุล
facebook   twiter

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง

Data source cannot be displayed.
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key bea28775-e8a3-4470-acb6-823e92a3c3a3
Groups สถิติทางการ
Tags Official Statistics Passport e-Passport สถิติทางการ หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Visibility Public
Dataset create date June 28, 2021
Maintain date September 22, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
Contact Email passportdiv.05@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage โลก
Data Source ไม่ทราบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
  Last update dataset : April 15, 2024  
  pdf url
  สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv xlsx
  ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
  Last update dataset : April 12, 2024  
  csv xlsx