การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายประเทศ) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายประเทศ)
Rating
Organizations : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)

Data source cannot be displayed.
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายประเทศ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 94d4bf8e-ec0c-476c-a0a6-dd6b2ef3bf98
Groups เกษตรกรรม
Tags การส่งออก เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ควบคุม
Visibility Public
Dataset create date May 7, 2021
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email Patcharaporn.rot@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
Last update dataset : November 12, 2022  
csv
มูลค่าการส่งออกพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า
Last update dataset : November 12, 2022  
csv
ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า
Last update dataset : July 25, 2022  
xls