ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ - Open Government Data of Thailand

ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

Organizations : กรุงเทพมหานคร

แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
First year of data ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data}
Last year of data ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data}
Disaggregate
 • ${ele}
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other}
Unit of measure ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure}
Unit of multiplier ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier}
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data release calendar ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar}
Official Statistics ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key fb23b2db-5a52-47ef-8467-2504fbca9df6
Tags
ความทุ่มเทต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจ ความภักดีต่อองค์กร ความเชื่อมั่นต่อองค์กร ปัจจัย แรงจูงใจในการทำงาน
Visibility Public
Dataset create date August 17, 2021
Maintain date August 20, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
Contact Email wanchalerm@bangkok.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition เข้าถึงได้โดยอิสระ
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show

   Related

   ชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่อนุรักษ์

   ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

   Last update dataset : July 15, 2024
   .. XLSX
   คู่มือฝายต้นน้ำ

   แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างฝายต้นน้ำ

   Last update dataset : July 15, 2024
   .. PDF