ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key fb23b2db-5a52-47ef-8467-2504fbca9df6
Tags ความทุ่มเทต่อองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจ ความภักดีต่อองค์กร ความเชื่อมั่นต่อองค์กร ปัจจัย แรงจูงใจในการทำงาน
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
Contact Email wanchalerm@bangkok.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition เข้าถึงได้โดยอิสระ
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครจำแนกรายเดือน
   Last update dataset : March 1, 2023  
   csv
   แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ดำเนินการในปีงบประมาณที่มีการสอบแข่งขัน)
   Last update dataset : March 1, 2023  
   csv
   แสดงผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
   Last update dataset : March 1, 2023  
   csv