ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c772be24-c370-48c0-ac25-e8f9fe743fdc
Tags ข้อมูลโรงงาน อุตสาหกรรม โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date June 6, 2024
Maintain date June 6, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กฤตพล
Contact Email g6@diw.mail.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Last update dataset : June 14, 2024  
pdf
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx