ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e4bb0268-7245-43e2-b4ba-e2d2da8376bf
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date December 7, 2020
Maintain date March 3, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person บุษบา
Contact Email g5@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Last update dataset : March 24, 2023  
csv xlsx
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Last update dataset : March 24, 2023  
csv xlsx