ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 จำพวกที่ 3 ไม่รวมนิคมฯ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 จำพวกที่ 3 ไม่รวมนิคมฯ
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 จำพวกที่ 3 ไม่รวมนิคมฯ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e4bb0268-7245-43e2-b4ba-e2d2da8376bf
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags pea กฟภ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date December 7, 2020
Maintain date June 6, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กฤตพล
Contact Email g6@diw.mail.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related