ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ ไม่รวมในนิคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ ไม่รวมในนิคม
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ ไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ ไม่รวมในนิคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0d5bde22-4590-44c0-bf93-3fee47f43ca1
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags การผลิต พื้นที่ก่อสร้าง อุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date June 2, 2023
Maintain date June 6, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กฤตพล
Contact Email g6@diw.mail.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
Data Language ไทย
Created date 2023-06-02
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Last update dataset : June 14, 2024  
pdf
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx