ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
facebook   twiter

โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูล FDGS โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1c5db89c-c828-45e3-ac7c-5036463ae56c
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags FDGS GIS ภูมิสารสนเทศ
Visibility Public
Dataset create date February 15, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดิลก ธารสมบัติ
Contact Email dilok_tar@moi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
Webservice โครงข่ายทางหลวงชนบท
Last update dataset : August 24, 2022  
json
Webservice โครงข่ายสะพาน
Last update dataset : August 24, 2022  
json
ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx