การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำปีงบประมาณ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำปีงบประมาณ
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำปีงบประมาณ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9ab57e4e-bc89-4a9a-a4f2-864864ffadd4
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขนส่งทางบก ประกอบการขนส่ง ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
Last update dataset : May 15, 2024  
csv