ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำ เป็นตลาดกึ่งชนบท ผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่นั้นๆ จะนำผลผลิตจากสวน ซึ่งมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และสัตว์น้ำต่างๆ มาจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไป เพียงแต่ผลผลิตเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และวิถีชีวิตชาวสวน -ตลาดน้ำตลิ่งชัน จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. -ตลาดน้ำวัดสะพาน จะเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. -ตลาดน้ำคลองลัดมะยม จะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น.

Data source cannot be displayed.
ตลาดน้ำในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0b946c01-bf8f-48e8-b5b7-c1cd9f61a7b4
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags กรุงเทพมหานคร ตลาด ที่ตั้ง
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้ง เลขที่ 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Last update dataset : September 12, 2023  
csv xlsx api rdf
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ที่ตั้งตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : September 7, 2023  
zip csv