ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนิทาน ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้านในประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fcdcadb8-634a-415d-8227-4fe752e42a19
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ตำนาน นิทาน พื้นบ้าน เรื่องเล่า
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2020
Maintain date March 17, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้ดูแลระบบ
Contact Email webmaster@sac.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลรายชื่อผู้แต่งวรรณคดีไทย จากหนังสือชุด "นามานุกรมวรรณคดีไทย"
Last update dataset : September 12, 2023  
json xls api
ชุดข้อมูลรายชื่อวรรณคดีไทย พร้อมทั้งคำอธิบาย และที่มาของวรรณคดีไทย จากหนังสือชุด "นามานุกรมวรรณคดีไทย"
Last update dataset : September 12, 2023  
json xls api
ข้อมูลนี้แสดงทะเบียนภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นถิ่น
Last update dataset : June 4, 2023