ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยนำข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต มาใช้เป็นฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซท์ของศูนย์ฯ แต่ปัจจุบันฐานข้อมูลนี้ขาดผู้ดูแล และไม่มีการนำข้อมูลใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมดิจิทัลนี้ จะพบกับ "ของเล่น" ที่เด็กๆ ในยุคดิจิทัลนี้เล่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเกมกด เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งของเล่นเหล่านี้แทบจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น "ของเล่น" จริงๆ เพราะเกมต่างๆ ที่เด็กๆ ยุคนี้เล่นกันนั้นมันเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองเหตุการณ์ หรือตัวละครที่สมมติขึ้นมาทั้งสิ้น เรียกได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เด็กๆ เล่นแล้วจะ "จับต้องได้" ซึ่งต่างจากของเล่นในอดีตที่มีลักษณะทางกายภาพเป็น "ของ" ที่ใช้ "เล่น" จริงๆ สามารถ "จับต้อง" ได้ เล่นได้อย่างสนุกสนาน และเสริมสร้างจินตนาการในการเล่นได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่นับวันของเล่นพื้นบ้านของไทยเหล่านี้จะเลือนหายและถูกลืมไปจากสังคมไทยตามยุคสมัย ดังนั้นฐานข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทยในอดีต จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาต่อเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ ทั้งผู้ที่สนใจในด้านวิชาการ หรือผู้ที่หลงใหลของเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนเด็กๆ ซึ่งเกิดมาในยุคดิจิทัลนี้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลของเล่นพื้นบ้านของไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f9574c29-3aea-4fba-9089-a63dc241e616
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ของเล่น พื้นบ้าน ภูมิปัญญา เด็ก
Visibility Public
Dataset create date December 14, 2020
Maintain date March 17, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ผู้ดูแลระบบ
Contact Email webmaster@sac.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 2. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่อยู่กับผู้ดูแลหลักที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv