ข้อมูลประเภทสินค้าหม่อนไหมที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลประเภทสินค้าหม่อนไหมที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงชื่อผู้ประกอบการ/ร้านค้า รูปภาพสินค้า และราคาที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประเภทสินค้าหม่อนไหมที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0c87654b-7363-4106-8b0a-8ea975144cd4
Tags ราคา สินค้าที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม
Contact Email qsis_dsbp@qsds.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage อื่นๆ
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ความพร้อม
Data Source ผลการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่จัดงาน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • จีน
High Value Dataset No Show
Related
ราคาขายปลีกไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน)
Last update dataset : February 15, 2023  
pdf csv
ราคา เป็ดสด (ทั้งตัว) ขนาดไซส์ s
Last update dataset : February 15, 2023  
csv pdf
ราคา เนื้อโค ธรรมดา
Last update dataset : February 15, 2023  
csv pdf