ข้อมูลประเภทสินค้าหม่อนไหมที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลประเภทสินค้าหม่อนไหมที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงชื่อผู้ประกอบการ/ร้านค้า รูปภาพสินค้า และราคาที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประเภทสินค้าหม่อนไหมที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0c87654b-7363-4106-8b0a-8ea975144cd4
Tags ราคา สินค้าที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม
Contact Email qsis_dsbp@qsds.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage อื่นๆ
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ความพร้อม
Data Source ผลการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่จัดงาน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • จีน
High Value Dataset No Show
Related
ราคาขายปลีกมะม่วง น้ำดอกไม้สีทองและราคาขายหน้าสวนมะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง เกรดส่งออก
Last update dataset : April 12, 2024  
xls
เนื้อส่วนสะโพกติดกับน่องหรือก้อนเนื้อสะโพกมีกระดูกกลางขวาง 1 อัน ต่อกับน่อง
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv
ไข่ไก่ ปริมาณ 55-60 กรัม
Last update dataset : August 15, 2023  
api csv