รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย

Data source cannot be displayed.
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 71169824-b308-4a9f-9ffa-e32baf78e2a7
Tags ค่าธรรมเนียมขยะ รายได้ เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สสล กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายได้เฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
  Last update dataset : June 7, 2023  
  xlsx
  รายได้เฉลี่ยจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อนาที
  Last update dataset : June 7, 2023  
  xlsx
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  Last update dataset : June 7, 2023  
  xls