นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ปีการศึกษา 2564/1 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ปีการศึกษา 2564/1
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
facebook   twiter

นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (นักเรียนติด G) ปีการศึกษา 2564/1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

Data source cannot be displayed.
นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ปีการศึกษา 2564/1
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 25c08ece-c024-4f51-9eb6-d1919199398c
Groups การศึกษา
Tags การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date August 24, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เนตรนภา สารสร้อย
Contact Email netnapa@nan2.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาต การดําเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังจากได้รับอนุญาต...
Last update dataset : September 8, 2022  
html pdf
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : December 22, 2021  
xls
ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ จากการรายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx