การอนุญาตค้างาช้าง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การอนุญาตค้างาช้าง
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
การอนุญาตค้างาช้าง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e23175bd-6169-4389-9b95-fe404d5adac3
Tags การขออนุญาต การค้างาช้าง งาช้าง สถิติ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนควบคุมงาช้าง ฝ่ายอนุญาตการครอบครองงาช้าง
Contact Email ivc_cites@dnp.mail.go.th
Objective อื่นๆ
ยุทธศาสตร์กรม ข้อ 3. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดภัยคุกคามต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และ สาขา
Data Source การรายงานผลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และ สาขา
Data Format
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2021-09-30
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ร้าน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
Last update dataset : June 18, 2024  
url
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
Last update dataset : June 15, 2024  
pdf xlsx csv
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Last update dataset : June 14, 2024  
pdf