กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ - Open Government Data of Thailand

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีจัดตั้งหรือปรับปรุงใหม่

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key ea6e4af6-2267-4ae0-87ec-77f957f1995b
Tags
กฎกระทรวง การปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างส่วนราชการ
Visibility Public
Dataset create date July 11, 2023
Maintain date May 14, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Contact Email doffice@onep.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ฉบับใหม่
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://www.onep.go.th/กฎกระทรวง/
Data Language ไทย
Created date 1992-04-07
Last updated date 2023-08-18
Reference Data No
High Value Dataset Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75

Related

จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่นตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบ3

รายละเอียดจำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงและประสานแผนชุมชนระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Last update dataset : July 19, 2024
.. CSV
จำนวนของแผนตำบล รูปแบบ1

ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของแผนตำบล รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

Last update dataset : July 19, 2024
.. CSV