คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน

Data source cannot be displayed.
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f81b2ec4-47f4-4059-87b5-a15496f28b9c
Tags การจัดการ คู่มือ เรื่องร้องเรียน
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
Contact Email mepponep@onep.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source จากความเห็นชอบของคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format
  • PDF
  • อื่นๆ
JPEG
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-10-01
Last updated date 2022-12-30
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รวบรวมการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ วิดิโอ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน เช่น การสอนทำคลิป การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย คู่มือ live stream...
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ประกอบคู่มือ ดังนี้ 1.คู่มือสำหรับนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่...
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
คู่มือสำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
Last update dataset : June 15, 2024  
url