รายงานการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand

รายงานการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key bf4beb59-5017-4e3f-ace6-c8875ca50dd6
Tags
การติดตาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงาน สิ่งแวดล้อม แผนจัดการ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 22, 2024
Maintain date February 22, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
Contact Email mepponep@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการทบทวน ปรับปรุงแผน รวมทั้งกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2013-10-01
Last updated date 2024-01-03
Reference Data No
High Value Dataset Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75

Related

จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่นตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รูปแบบ3

รายละเอียดจำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น รูปแบบ3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อมูลการเชื่อมโยงและประสานแผนชุมชนระดับตำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

Last update dataset : July 19, 2024
.. CSV
จำนวนของแผนตำบล รูปแบบ1

ข้อมูลทะเบียนและข้อมูลพื้นฐานของแผนตำบล รูปแบบ1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

Last update dataset : July 19, 2024
.. CSV