ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
Rating
Organizations : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
facebook   twiter

ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 2559-2566

Data source cannot be displayed.
ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 3e819215-9320-491a-8dfa-a6a6a151a3e4
Tags พืชพลังงาน พืชเศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date May 12, 2024
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
Contact Email statistic@cad.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ข้อมูลจัดทำสารสนเทศประจำปี
Data Format JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-28
Data release calendar 2024-03-28
First year of data (Statistical data) 2559
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  พื้นที่ปลูกไผ่ในจังหวัดชลบุรี
  Last update dataset : June 12, 2024  
  xls csv
  ข้อมูลการรวบรวมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว,ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์) 2559-2566
  Last update dataset : May 12, 2024  
  json
  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565 หมายถึง ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปี 2565
  Last update dataset : March 12, 2024  
  xlsx csv