อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม - Open Government Data of Thailand

อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม

Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 973164f4-7ebe-4315-b7d4-e1d29d657e4b
Tags
ถนนทางด่วน ถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2022
Maintain date May 28, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม (TRansport Accident Management Systems: TRAMS) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
Data Format
  • CSV
  • XLS/XLSX
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
เหตุการณ์
URL https://trams.mot.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2020-10-12
Last updated date 2023-01-26
High Value Dataset No Show

Related

VirtualExhibition

นิทรรศการเสมือนจริงที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Last update dataset : July 16, 2024
รายงานการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการค้ามนุษย์ (แบบ รบ.1)

จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการคัดกรองด้วย แบบ รบ.1

Last update dataset : July 16, 2024
.. URL