อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
facebook   twiter

ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน

Data source cannot be displayed.
อุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 973164f4-7ebe-4315-b7d4-e1d29d657e4b
Tags ถนนทางด่วน ถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2022
Maintain date October 26, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Contact Email motoc@mot.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุของกระทรวงคมนาคม (TRansport Accident Management Systems: TRAMS) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม)
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
เหตุการณ์
URL https://trams.mot.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2020-10-12
Last updated date 2022-09-12
High Value Dataset No Show
Related
บัญชีจัดเก็บรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : January 16, 2023  
xlsx pdf
ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
Last update dataset : October 12, 2022