Text Size | A   A   A
ข้อมูลการจัดการอาหารของชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
facebook   twiter

ประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564 จำนวน 2,179 ตำบล

ในการรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 2 ระดับ คือ ระดับภาพรวมประเทศ และระดับภาค โดยมีการจัดกลุ่ม 4 ภาค ดังนี้ 1) ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

3) ภาคกลาง 25 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นนทบุรี และสมุทรสงคราม

4) ภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฏร์ธานี

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจัดการอาหารของชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 7a15f06a-7865-41b5-bd84-4bdc65de48e2
Tags การรักษา ครัวเรือน บริโภค สสส. สำนัก3 อาชีพ เกษตรกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 19, 2022
Maintain date September 19, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)
Contact Email section03@thaihealth.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source รายงานข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (Thailand Community Networking Appraisal Program: TCNAP) ปี 2564 -- กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-30
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อาชีพ
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
Last update dataset : November 30, 2022  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครองเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : November 30, 2022  
csv
สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง 1) ผู้อยู่เป็นประจำในครัวเรือน และอยู่ในวันสำรวจ 2) ผู้ที่เคยอยู่ประจำในครัวเรือน แต่ได้จากไปที่อื่นชั่วคราว โดยไม่มีวัตถุประสงค์จะไปอยู่ประจำที่อื่น...
Last update dataset : November 12, 2022  
csv xlsx