เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

Data source cannot be displayed.
เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d6a7266a-6a96-49be-8d3e-e03749dcbcfb
Tags ESC AWARD รางวัลอาเซียน รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองที่ยั่งยืน
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ /กลุ่มงานพื้นที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ
Contact Email onep.uem@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในระดับอาเซียนของเมืองในประเทศไทย และเป็นเครือข่ายในการยกระดับและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 4
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source รายงานผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) และรายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://data.go.th/dataset/gdpublish-uem1
Data Language ไทย
Created date 2008-10-08
Last updated date 2023-12-28
Reference Data No
High Value Dataset Show