ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2563 (สะสม ณ เดือน สิงหาคม 2563) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A