มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งของข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A