ข้อมูลวัตถุอันตราย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลวัตถุอันตราย
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออก/ครอบครอง/ผลิต วัตถุอันตราย ข้อมูล วอ./ อก.6

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลวัตถุอันตราย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a52c1170-21b1-42ba-b2b7-9c2ac9a1bac6
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date February 11, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person บุษบา
Contact Email g5@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related