ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564 https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=rpt_health_type_fish

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 23310010-5d37-4e21-9485-595431e8cab8
Groups การเกษตร
Tags การออกใบรับรอง ขนส่งทางบก สัตว์น้ำ สุขภาพ สุขภาพสัตว์น้ำ ส่งออก ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ
Visibility Public
Dataset create date August 2, 2022
Maintain date August 2, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง
Contact Email aahrdd.control@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://www.aahrdd.in.th/fish_cer/index.php?cat=report&act=rpt_health_type_fish
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Data release calendar 2022-08-01
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  ขั้นตอนการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
  Last update dataset : September 15, 2023  
  jpeg
  จำนวนการออกใบอนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 แยกรายชนิด ปริมาณ
  Last update dataset : September 14, 2023  
  xlsx
  การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2558-2564
  Last update dataset : September 14, 2023  
  csv