ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

Data source cannot be displayed.
ปริมาณจราจรบนทางหลวง ปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 41ef9524-c643-4917-a4ca-b60e94261752
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags คมนาคม ปริมาณจราจร
Visibility Public
Dataset create date June 24, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวโสมสุดา ไกรสิงห์สม
Contact Email somsuda_kr@yahoo.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2024  
xlsx