ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2562
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 816abbd6-cdca-40f1-ae54-7b5d600ff29c
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags คมนาคม ปริมาณการเดินทาง
Visibility Public
Dataset create date June 24, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกรสุชา ปาลศิริ
Contact Email konsucha.pansiri@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แสดงข้อมูลผลการสำรวการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) ของโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv