ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2563
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 235626c5-4df8-4938-ba51-be866f35f210
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags คมนาคม ปริมาณการเดินทาง
Visibility Public
Dataset create date January 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกรสุชา ปาลศิริ
Contact Email konsucha.pansiri@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แสดงข้อมูลผลการสำรวการเดินทางของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) ของโครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Travel...
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร) แยกตามสำนักงานทางหลวง เป็นรายปี คัน-กิโลเมตร หมายถึง ปริมาณการเดินทางในทางหลวง 1 กิโลเมตร
Last update dataset : May 12, 2023  
xlsx csv