ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
facebook   twiter

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน พยากรณ์อากาศ ในปัจจุบันและในอดีต นำมาประมวลผลเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ

นอกจากนี้ ยังนำชุดข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่สูงและการเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a29db8d5-fbb3-4824-90c0-d6113a02b56c
Tags ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Contact Email saraban@mail.hrdi.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage พิกัด
Data Source โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
Data Format
  • CSV
  • HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://mehigh.hrdi.or.th/
Data Language ไทย
Created date 2009-01-01
Last updated date 2024-03-27
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายเดือนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลรายสถานี โดยใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้หน่วยวัดเป็น องศาเซลเซียส ( ํC)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น องศาเซ็นเซียส
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ในแต่ละชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ (AWS) ทั่วประเทศไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv,xml,json