ข้อมูลศิลปินแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลศิลปินแห่งชาติ
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
facebook   twiter

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศิลปินแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 921f8455-7570-487b-85f9-49e09c8b7d8c
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags artist culture national artist ศิลปินแห่งชาติ
Visibility Public
Dataset create date December 3, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
Contact Email it_dcp@culture.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show