ข้อมูลสถานศึกษาสังกัด กทม.ในพื้นที่เขต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัด กทม.ในพื้นที่เขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัด กทม.ในพื้นที่เขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key fc1e5c12-5db7-4711-9766-1ed4694ba7a3
Tags สถานศึกษา โรงเรียน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเขตทวีวัฒนา
Contact Email mnid1891@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเขตทวีวัฒนา
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dtw_626a6330d107b
Data Language ไทย
Created date 2022-08-30
Last updated date 2022-08-30
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษานอกสังกัดฯ โดยจำแนกข้อมูลตามระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่สถานศึกษาเลือกใช้หนังสือเรียนของ สสวท.
Last update dataset : March 29, 2024  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท. ทุกวิชาเทียบกับใช้ร่วมกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อื่น ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่ใช้หนังสือเรียนของ สสวท....
Last update dataset : March 29, 2024  
xlsx