แหล่งท่องเที่ยว - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งท่องเที่ยว
Rating
Organizations : องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ (สักการะหลวงพ่อผุย)

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยว
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0ba6886b-1c21-4685-a79a-8e0151cb448d
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags ระบบเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 21, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางทรายทอง มีสำราญ
Contact Email Wilaiwannemfem@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย แบบสะสม , รายปี , ราย 3 ปี , ราย 5 ปี , ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
Last update dataset : February 6, 2023  
csv api
สินค้าชุมชน ตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ ฝาชี เป็นการจักสาน ของตำบลหน้าพระธาตุ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2561-2563 (มกราคม-ธันวาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv