โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ นักวิจัย สถานะงานโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานสังกัดนักวิจัย ปีงบประมาณ สาขาOECD 1 สาขาOECD2 คำสำคัญ วัตถุประสงค์ และบทคัดย่อ

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d16e98d5-8bcb-4f3e-b3cf-88235a8cc5da
Tags วิทยาศาสตร์ เกษตร โครงการ/วิจัย
Visibility Public
Dataset create date December 16, 2022
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Contact Email ridm@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://tnrr.nriis.go.th
Data Language ไทย
Created date 2022-07-08
Last updated date 2022-07-08
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
กรอบงานวิจัย สวก.
Last update dataset : March 2, 2023  
api csv
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
Last update dataset : March 2, 2023  
csv