ข้อมูลจำนวนนักเรียน ตามระดับชั้น แยกสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดมหาสารคาม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ตามระดับชั้น แยกสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดมหาสารคาม
Rating
Organizations : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
facebook   twiter

จำนวนนักเรียน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ตามระดับชั้น แยกสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดมหาสารคาม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 720647db-8f3f-4dec-a4c0-63d33f8bea3d
Tags สถิติทางการศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี
Contact Email neekids29@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show