แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
Rating
Organizations : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

Data source cannot be displayed.
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f841f5d8-a9dd-44b0-8874-f232268fcc54
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags แหล่งท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date January 8, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ภาลิตา วรินทรา
Contact Email bo_bo_086@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เป็นรายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศไทยซึ่งสามารถค้นหาได้ตามภูมิภาค จังหวัด หรือตามชื่อสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยมีการบอกรายละเอียด เวลาทำการ...
Last update dataset : April 12, 2024  
json pdf url
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : April 7, 2024  
csv
ข้อมูลประเภทแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยาน
Last update dataset : October 15, 2023  
url