การนำเข้าปุ๋ยเคมี (รายสูตรสำคัญ) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การนำเข้าปุ๋ยเคมี (รายสูตรสำคัญ)
Rating
Organizations : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าปุ๋ยเคมี (รายสูตรสำคัญ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8f888fa3-a929-457f-9a83-3318d00c05fb
Groups เกษตรกรรม
Tags ปริมาณนำเข้า ปุ๋ยเคมี สูตรปุ๋ย
Visibility Public
Dataset create date May 7, 2021
Maintain date October 17, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email Patcharaporn.rot@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลนี้ เป็นชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ Shopee และ Lazada ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าประเภท มะพร้าว, ปุ๋ยเคมี, สารปรับปรุงดิน และ...
Last update dataset : November 12, 2023  
csv
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายประเทศ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api
การนำเข้าปุ๋ยเคมี รายสูตร
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api