สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Rating
Organizations : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

Data source cannot be displayed.
สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 77abf592-3908-4598-a6fb-6921bc2952c8
Groups เกษตรกรรม
Tags ปริมาณนำเข้า สารกำจัดแมลง
Visibility Public
Dataset create date May 7, 2021
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email Patcharaporn.rot@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)
Last update dataset : October 17, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv