ข้อมูลประเภทของการถ่าย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลประเภทของการถ่าย
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ประเภทของรูปภายที่จะนำมาทำการเปิดเผยข้อมูล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลประเภทของการถ่าย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1d90c2de-cd5c-457d-b66e-6ef2af7bfde9
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags type
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายวิจัย
Contact Email utane@narit.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
Data Format Text
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL อยู่ระหว่างการจัดทำ
Data Language ไทย
Created date 2021-09-01
Last updated date 2021-09-01
Reference Data No
High Value Dataset Show