ข้อมูลช่องทางการเผยแพร่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
Rating
Organizations : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ช่องทางที่จะทำการเปิดเผยข้อมูล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 06ec014d-3ef0-459c-96b0-c632e2dc516f
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags chanel
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายวิจัย
Contact Email utane@narit.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
Data Format Text
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เข้าถึงข้อมูลได้ทุกคน
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL อยู่ระหว่างการจัดทำ
Data Language ไทย
Reference Data No
High Value Dataset Show