แผนปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบประเมินภาคราชการประจำปี กระทรวงพลังงาน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบประเมินภาคราชการประจำปี กระทรวงพลังงาน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

แผนปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบประเมินภาคราชการประจำปี กระทรวงพลังงาน

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบประเมินภาคราชการประจำปี กระทรวงพลังงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 755ec81d-91fa-4880-8548-f3dd1eea36c9
Tags การติดตามตรวจสอบประเมินภาคราชการ แผนปฏิบัติงาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
อื่นๆ
Contact Person กองตรวจราชการ กลุ่มแผนงานและติดตาม
Contact Email inspector_g@energy.go.th
Objective อื่นๆ
สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองตรวจราชการ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  Reference Data Yes
  High Value Dataset Show
  Related
  ทดสอบรายงานประจำปี
  Last update dataset : December 12, 2023  
  pdf
  01_0110 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564
  Last update dataset : September 5, 2023  
  pdf
  "วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
  Last update dataset : June 4, 2023